Gemeente.

Gemeente Meierijstad is in veel opzichten een belangrijke partner voor Centrum Management Veghel. Ze is convenantpartner en heeft de regie en besluitvorming bij beleidsmatige keuzes. Periodiek vindt overleg plaats in wisselende samenstelling tussen verantwoordelijke wethouder(s) en ambtenaren met de centrummanager, dagelijks bestuur CMV en partners CMV.

Structureel overleg met de gemeente Meierijstad is noodzakelijk. Bijvoorbeeld om de centrumvisie Meierijstad uit te werken. Evenals het beleid van de openbare ruimten, stedenbouwkundige aanpassingen, relevante projecten in het centrum en de periferie, duurzaamheid en het horeca- en retailbeleid. Dit overleg vindt periodiek plaats en wordt op hoofdlijnen gevoerd.

Omdat de opgave voor Veghel Centrum groot is, heeft de gemeente Meijerijstad en Centrum Management Veghel een Taskforce ingesteld. Dit is een denktank om een visie te vormen op verschillende onderwerpen. Met als doel het realiseren van een compact, vitaal en toekomstbestendig centrum. De uitvoering van de visie wordt in project- en klankbordgroepen uitgewerkt.

Belangrijke agendapunten voor de Taskforce zijn.

• Uitwerking van Centrumvisie Meierijstad voor Veghel Centrum

• Opstellen van horeca & detailhandelsvisie

• Bespreken en uitwisselen van informatie over relevante projecten, ontwikkelingen en mogelijke innovaties

• Financiële aspecten, inclusief mogelijkheden subsidies

• Creëren van passende regelgeving voor Veghel Centrum

• Citymarketing

• Samenwerking Noordkade & Veghel Centrum