Ondernemersvereniging (OVVC).

De ondernemersvereniging (OVVC) is een belangrijke partner voor Centrummanagement. OVVC vertegenwoordigt ruim 125 retail- en horeca-ondernemers in Veghel Centrum en heeft als voornaamste taak om de belangen van haar achterban te behartigen.

Het OVVC bepaalt samen met Centrum Management Veghel op hoofdlijnen de visie en strategie voor Veghel Centrum. Daarnaast zorgen we dat de achterban nauw betrokken blijft bij relevante besluitvorming. Om die reden werken we met straatvertegenwoordigers. Zij zijn de oren en ogen van de ondernemers en consumenten. In die rol koppelen zij zaken terug aan ondernemers, bestuur OVVC en Centrum Management Veghel.

 

De operationele aansturing ligt bij de centrummanager en manager evenementen en communicatie. Door de overdracht van alle uitvoerende activiteiten ligt ook het beheer en de verantwoordelijkheid van de financiën van OVVC bij Centrum Management. De centrummanager bewaakt de budgetten die door het bestuur van Centrum Management zijn goedgekeurd.

Naast de straatvertegenwoordigers heeft het OVVC een eventcomité en een werkgroep sfeer & beheer. Het OVVC organiseert voor haar leden tweemaal per jaar een ALV.

Bestuur OVVC.

Voorzitter: Stephan Scheer
Bestuurslid Retail: Ilse Gladines
Bestuurslid Horeca: Tamara van Asseldonk

Straatvertegen­woordigers.

Lisa de Wit (Hoofdstraat, Molenwieken, Molenwiekenplein)
Jelle Lubberts (Markt, Hoogstraat, H.H. plein)
Geert v.d. Hagen (Kalverstraat, Molenwieken)
Emiele Meijer (Hoofdstraat, Stadhuisplein, Wiekslag)
Vacature (Molenstraat, Meierijstraat, Kempen)

Eventcomité.

Dick van Schie
Frank van Hout
Helma v Mierlo
Emiele Meijer
Ilse v Antwerpen
Leo Rijkers
Lisa de Wit
Tiny v Son
Willem Arts
Wim Schellen

Sfeer & beheer.

Dick van Schie
Marc Manders
Wim Schellen