Stichting Centrummanagement.

Stichting Centrum Management Veghel bestaat uit een dagelijks bestuur, gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden zijn onafhankelijk en werken nauw samen met haar stakeholders, partners van het Centrum Management en overige belanghebbenden. Daarnaast voeren we periodiek overleg met de centrummanager en de manager communicatie- en evenementen om de realisatie van de doelstellingen te bewaken.

Het algemeen bestuur van Centrummanagement Veghel bestaat uit het dagelijks bestuur, de stakeholders OVVC en de vereniging van vastgoedeigenaren. De betrokkenheid en participatie van alle leden is van groot belang. Daarom komt het algemeen bestuur 6 tot 7 keer per jaar bij elkaar om het beleid te vormen en de uitvoering te agenderen.

Het bestuur hecht ook veel waarde aan periodiek en constructief overleg met de gemeente Meierijstad. Zowel met het bestuur, met beide managers als met diverse (beleids)ambtenaren.

Stichting Centrummanagement.

Voorzitter: Johan Nagtzaam
Penningmeester: Walter Beks
Secretaris: Mart Smits

Algemeen bestuur.

Voorzitter: Johan Nagtzaam
Penningmeester: Walter Beks
Secretaris: Mart Smits
Voorzitter OVVC: Stephan Scheer
Bestuurslid Retail OVVC: Ilse Gladines
Bestuurslid Horeca OVVC: Tamara van Asseldonk
Voorzitter verenigde vastgoedeigenaren: Frank Smits

Centrummanagement.

Centrummanager: Dirk Lammers
Evenementen en communicatiemanager: Esther Leijten
Social Media: Manja Hutten