Vastgoedeigenaren.

Om de juiste stedenbouwkundige centrumstructuur in Veghel te realiseren, is de rol van vastgoedeigenaren belangrijk. Een groot aantal ervan is georganiseerd in een formulevereniging. In deze hoedanigheid denken zij mee over het toekomstige ondernemersklimaat, de wensen en de uitstraling omtrent winkelpanden en de herbestemming van leegstaande winkelpanden. De vereniging zorgt ook voor meer draagvlak en betrokkenheid van leden.

Voor de komende periode ligt de focus van de formulevereniging op het uitbreiden van het ledenbestand en het opstellen van een toekomstagenda. De vastgoedeigenaren zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur van Centrum Management Veghel en nemen deel aan diverse projectgroepen.

Bestuur verenigde vastgoedeigenaren.

Voorzitter: Frank Smits
Penningmeester: Frank Slippens
Secretaris: Monique Pennings