De Laak.

Weinig Veghelaren herinneren zich de naam Laak. Dat is niet vreemd, want deze deels natuurlijke waterloop is rond 1964 gedempt en verdwenen onder de stedelijke bebouwing van parkeerplaats Vlas en Graan. Maar de Aa en Veghel zijn onlosmakelijk verbonden. Sterker nog: de Aa heeft Veghel gemaakt tot wat het nu is. En dat moeten we koesteren. Daarom brengen we de De Laak terug in het straatbeeld.

Herstel van eigenheid.

In diverse steden zijn de afgelopen decennia oude waterlopen hersteld. Denk aan Binnendieze in Den Bosch, de Mark in Breda of de Binnendommeltjes in Boxtel. Met de Structuurvisie Veghel 2030 streven we voor Veghel ook naar een groenblauwe ruggengraat. De Aa en bijbehorende beekdalen vormen hiervoor de basis.

Volop kansen voor het centrum.

Met project De Laak liggen er volop kansen door natuur, waterbeheer, cultuurhistorie en recreatie slim met elkaar te combineren. Zo verandert de parkeerplaats Vlas en Graan van een ongastvrije achterkant naar een uitnodigende voorkant die de bezoeker naar het centrum leidt. Ze geeft een doorkijk naar de Aa en laat de rivier letterlijk contact maken met het stedelijk gebied. Een verbetering die past bij de ambities van Veghel aan de Aa.