Veghel aan de Aa.

Het Masterplan Veghel Centrum 2030 geeft aan dat de Aa een dragende structuur is binnen de kern Veghel. Meer hierover lees je bij het project De Laak. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het Veghelse centrum is hierbij de belangrijkste ambitie. Deze krijgt vorm dankzij een fijnmazig routenetwerk voor voetgangers en fietsers en via de onderstaande deelprojecten.

Blauwe Kei locatie wordt stadspark.

In 2019 wordt De Blauwe Kei gesloopt en krijg dit gebied een nieuwe bestemming. Het transformeert grotendeels tot een stadspark waarbij het bestaande Julianapark als het ware de Aa oversteekt. Ook wordt hier een natuurlijke waterpartij gecreƫerd.

De herinrichting zal aansluiten bij het belang van bewoners, bedrijven en bezoekers. In 2019 start daarom een ontwerpproces samen met belanghebbenden. Het ontwerpplan ligt naar verwachting eind 2019 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Frisselsteinlocatie.

Op de Frisselsteinlocatie bestaat enorme potentie om de Aa weer in beeld te brengen. Waar het Stadhuisplein baat heeft bij vergroening en een doorkijk naar de Aa, bestaan op de Frisselsteinlocatie mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Dit wordt gerealiseerd door aansprekende architectuur. Voor dit gebied, waar voorheen kasteel Frisselstein stond, heeft het college stedenbouwkundige de kaders vastgesteld om de kwaliteiten en uitstraling van het centrum te verbeteren.