Een sterker Veghel Centrum.

Veghel staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Het centrum moet een transformatie ondergaan om een economisch duurzame toekomst te waarborgen. En daar gaan we samen met onze stakeholders, partners en overige belanghebbenden de schouders onderzetten. Samen streven we naar een compact winkelcentrum met ruimte voor winkelen, horeca, wonen, dienstverlening en cultuur.

Op deze website krijgt u een beeld hoe Veghel Centrum de komende jaren wordt doorontwikkeld. U leest wie we zijn als Centrum Management Veghel, waar wij en onze partners voor staan en wat we doen. En nog belangrijker: voor wie we er zijn.

Missie, visie en kernwaarden.

Als Centrum Management Veghel werken we samen aan een sterker Veghel Centrum. We hebben onze missie als volgt beschreven: “Het versterken van het economisch functioneren van het kernwinkelcentrum van Veghel en het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat”.

Een belangrijk instrument om deze missie te realiseren, is het verbeteren van de winkel- en vrijetijdsbeleving van het centrum voor de bezoekers. Alle inspanningen moeten gericht zijn op het verbeteren van de lokale koopkracht, de groei van het aantal bezoekers en van hun bestedingen bij de ondernemers in het centrum.

Onze doelstellingen voor Veghel Centrum.

• Een sterkere economische functie van Veghel Centrum

• Een toekomstbestendig duurzaam winkelcentrum

• Kwalitatief hoogwaardige sfeer en beleving

• Een sterke samenwerking en communicatie tussen partners en belanghebbenden

• Het volgen en signaleren van trends en ontwikkelingen

We zijn als centrummanagement verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die voortkomen uit deze doelstellingen. Hiervoor werken we op basis van een jaarplan en leggen we verantwoording af aan de winkeliersvereniging (OVVC), vastgoedeigenaren en de gemeente via een jaarverslag en jaarrekening.

Organisatie Centrum Management Veghel.

Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken, ondersteunen we gericht onze partners, OVVC, vastgoedeigenaren en de gemeente Meierijstad. Ondernemersvereniging Veghel Centrum (OVVC) en vastgoedondernemers zijn onze samenwerkingspartners en vormen mede het bestuur van Centrummanagement. De gemeente Meierijstad is convenantpartner, maar vooral ook een belangrijke samenwerkingspartner. Met alle partijen hanteren we korte lijnen, om de communicatie en samenwerking te stroomlijnen.

Stichting Centrummanagement Ondernemersvereniging Veghel Centrum (OVVC) Vastgoedeigenaren Gemeente